Čo ponúkame

        Vo vzdelávacom precese počas dňa využívame prvky Montessori pedagogiky, logopedické cvičenia, učenie básničiek a riekaniek, pohybové aktivity, jogu, gymnastiku, moderný tanec, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť, pobyt na vlastnom školskom dvore o výmere 2000m2  a relax...

Naše plus...

– individuálny, zhovievavý prístup ku každému dieťaťu – nízky počet  detí (11), rozdelených pri aktivite podľa vekovej  kategórie na 2 pani učiteľkyv doobedňajších hodinách

–  adaptačný program na mieru podľa potreby dieťaťa

– malý počet detí v triede, čím sa minimalizuje chorobnosť detí a dosiahneme individuálny prístup

– ústretový prístup tímom učiteliek a riaditeľky

– bohatý program pre zábavu a vzdelávanie detí (joga, gymnastika, tanec, pohybové aktivity, hravá angličtina, logopedické cvičenia, učenie básničiek a riekaniek, hranie divadielka, výtvarná činnosť, Montessori výuka, veľa konštruktívnych, tvorivých, tematických hier, bezpečný pobyt na našom veľkom detskom ihrisku, pieskovisko 3x3m, a zvieratká, o ktoré sa staráme )

– zdravé stravovanie pre zdravie detí  –  denne ovocie a zelenina, pitný režim. 

Najmladšie deti dokrmujeme.

krásne   priestory: dve herne, jedáleň s výdajňou stravy, detské WC, šatňa, dvor s atrakciami,

- prevádzka schválená Regionálnym Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave

–  besiedky, škôlkárske akcie pre deti aj pre rodičov: príchod Mikuláša, karneval, MDD, Deň matiek – kde deti predvedú vystúpenia a všetko čo ich baví, Deň otcov, výlet

–iné atrakcie pre zábavu : divadielka, kúzelník, šašo, hľadanie veľkonočného zajačika, fašiangový karneval, Halloween, skákací hrad

– každodenná možná komunikácia a priateľská atmosféra

profesionálne fotenie detí 

-môžete sledovať činnosti, hry  a vzdelávanie detí počas dňa v uzavretej skupine na Facebooku

fotky detí  v priebehu dňa dostupné v uzavretej skupine

- pri adaptácii možnosť zaslania  fotiek Vašeho dieťatka v priebehu dňa, aby ste videli, ako sa mu darí prvé dni

oslavy narodenín a menín detí počas dňa v Jahôdke

V školskom roku 2018 / 2019 a 2019/ 2020 ponúkame našim klientom výučbu anglického jazyka, oboznámenie sa s jógou, výtvarný krúžok a kurzy tanca s hudobno - pohybovou výchovou, zároveň absolvujeme kurz "Pesnička", zameriavajúci sa hravou formou na rozvíjanie:

Hudobných schopností:

- rytmické a metrické cítenie, intonácia, inštrumentálna improvizácia

Pohybovo-motorických zručností:

- hry s loptou, navliekanie korálok, voľný tanec, pohybové stvárnenie textu, skoky, plazenie, masážna cesta...

Kreatívnych schopností:

- využívanie vlastnoručne vyrobených Montessori pomôcok, kreatívnych didaktických pomôcok.

 

     Dbáme na to, aby naši najmenší "Jahôdka" klienti boli zdraví, šťastní, zdravo sebavedomí a PRETO:

* sa s nimi čo najskôr skamarátime

* tvoríme, hráme sa, spievame, recitujeme, tancujeme, cvičíme, veľa sa rozprávame, maľujeme, kreslíme, pečieme spolu koláče a veľa iného

* ak sa nám ráno nechce ísť do škôlky, urobíme všetko pre to, aby deň bol krajší a veselší

* maximálne prijímame názory, pocity detí a rodičov

* objavujeme svet angličtiny hravou formou

* rozvíjame grafomotoriku primerane k veku (prvý kontakt s písmom, bodky, čiarky, vlnovky)

* vo výchovnom procese využívame väčšinou PRVKY Márie Montessori, nezabúdame na základné heslo štýlu "učenia" :

"Pomôž mi,aby som to urobil sám".

     Kolektív tvoria deti od 2-6rokov, ktoré sú väčšinu času spolu. Mladším deťom to umožňuje učiť sa a inšpirovať a staršie sa nenásilnou formou učia pomáhať a byť ohľaduplné. Výnimku tvoria aktivity, kedy podľa vekovej skupiny je nutné deťom zadať úlohu podľa určitého veku. Využívame množstvo pomôcok, snažíme sa deťom zjednodušiť "cestu" k nezávislosti od dospelých pri používaní toalety, pri prezliekaní sa, v každodenných zručnostiach a činnostiach.

* inšpirujeme sa taktiež výchovou psychologičky J.Prekopovej "Terapia pevným objatím", výchova láskou

* používame hudobné nástroje, komponujeme, rozvíjame rytmus

* všetky činnosti prelúskame formou zážitkového učenia

* každý mesiac máme rozdelený do tématických celkov

* na prechádzky a do záhradky chodíme vždy, keď nám to počasie dovolí.

Riadime sa mottom: "neexistuje zlé počasie, máme len nevhodné oblečenie".

* v zime posilňujeme svoju imunitu návštevou infrasauny, a to v mesiacoch november-marec 1-2x do týždňa

* na jar sadíme

* v lete sa kúpeme v bazéne

* na jeseň púšťame na poli šarkanov

* každý štvrťrok nás navštívi teta kaderníčka (po dohode aj častejšie)

* máme možnosti výberu bezmliečnej a bezlepkovej stravy


Našim veľkým klientom - RODIČOM doporučujeme:

* dodržať slovo, ktoré ste dali dieťatku pri odchode z Jahôdky

* informovať s časovou rezervou pani učiteľku, kedy si vyzdvihnete svoje dieťatko

(aby sme jej vedeli ukázať na hodinkách, keď tá ručička bude takto, príde mamička,...)


Riadime sa heslom: "Kde je vôľa, tam je cesta".

... prekvapenie pre rodiča a dieťatko: "čerešničku na torte"

... zorganizujeme Vám nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu (priestory, výzdoba, darček)

 

Už teraz sa na Vás tešíme...

                                                                                        Vaša Jahôdka

 

                  

                                            

                                                 Vaša Jahôdka

  • Tweets