ZÁPIS do Súkromnej materskej školy

Jahodka zapis male

      

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy. Riaditeľka MŠ postupuje podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať v rámci osobného stretnutia, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  • Zápis bude organizovaný osobne, vždy po telefonickom dohovore a dohodnutom presnom termíne stretnutia.
  • Každý rodič je povinný mať respirátor FFP2 alebo mať inak prekryté ústa a nos.
  • Rodič prinesie vyplnené čestné prehlásenie a vyplnenú prihlášku bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Toto potvrdenie sa doloží dodatočne. Tiež si prinesie rodný list k nahliadnutiu (slúži pre kontrolu údajov).
  • Deti pred dovŕšením 2,5 roka sa prijímajú iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.
  • Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole na adrese Marhuľová 4, 903 01  Senec alebo online na stiahnutie kliknutím TU.

Otváracie hodiny a kedy prázdninujeme

 Prevádzka je otvorená pondelok - piatok od 7,00-16,30hod.

V letných mesiacoch JÚL a AUGUST je otvorené od 7,00 - 16,00hod.

 

Naše prázdniny v školskom roku 2020 /2021 :

23.12.2020 - 8.1.2021       VIANOCE/ NOVÝ ROK

4.3.2021- 5.3.2021            JARNÉ PRÁZDNINY

2.4.2021 - 6.4.2021          VEĽKÁ NOC

12.7.2021 - 25.7.2021       LETNÉ PRÁZDNINY

23.8.2021 - 31.8.2021       LETNÉ PRÁZDNINY

23.12.2021 - 9.1.2022       VIANOČNÉ PRÁZDNINY

 

 

Naše prázdniny v školskom roku 2021 /2022 :

23.12.2021 - 9.1.2022       VIANOCE/ NOVÝ ROK

3.3.2022- 4.3.2022           JARNÉ PRÁZDNINY

15.4.2022 - 19.4.2022       VEĽKÁ NOC

18.7.2022 - 29.7.2022       LETNÉ PRÁZDNINY

29.8.2022 - 2.9.2022        LETNÉ PRÁZDNINY    

23.12.2022 – 8.1.2023       VIANOČNÉ PRÁZDNINY      

Kontakty

 

 

 

    SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA JAHôDKA, o.z.

      Marhuľova 4, 903 01  Senec

                                IČO: 51773392

 

 

Kontaktná osoba: SILVIA VRANÍK VERESKÁ

    0902 879 883

    0944 286 981  (počas pracovnej doby 7,00-16,30hod.)

 

              

         

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

   
                                                      

 

Čo ponúkame

        Vo vzdelávacom procese počas dňa využívame prvky Montessori pedagogiky, logopedické cvičenia, učenie básničiek a riekaniek, pohybové aktivity, jogu, gymnastiku, moderný tanec, hravú angličtinu, výtvarnú činnosť, pobyt na vlastnom školskom dvore o výmere 2000m2  a relax...

Naše plus...

– individuálny, zhovievavý prístup ku každému dieťaťu – nízky počet  detí (11), rozdelených pri aktivite podľa vekovej  kategórie na 2 pani učiteľkyv doobedňajších hodinách

–  adaptačný program na mieru podľa potreby dieťaťa

– malý počet detí v triede, čím sa minimalizuje chorobnosť detí a dosiahneme individuálny prístup

– ústretový prístup tímom učiteliek a riaditeľky

– bohatý program pre zábavu a vzdelávanie detí (joga, gymnastika, tanec, pohybové aktivity, hravá angličtina, logopedické cvičenia, učenie básničiek a riekaniek, hranie divadielka, výtvarná činnosť, Montessori výuka, veľa konštruktívnych, tvorivých, tematických hier, bezpečný pobyt na našom veľkom detskom ihrisku, pieskovisko 3x3m, a zvieratká, o ktoré sa staráme )

– zdravé stravovanie pre zdravie detí  –  denne ovocie a zelenina, pitný režim. 

Najmladšie deti dokrmujeme.

krásne   priestory: dve herne, jedáleň s výdajňou stravy, detské WC, šatňa, dvor s atrakciami,

- prevádzka schválená Regionálnym Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave

–  besiedky, škôlkárske akcie pre deti aj pre rodičov: príchod Mikuláša, karneval, MDD, Deň matiek – kde deti predvedú vystúpenia a všetko čo ich baví, Deň otcov, výlet

–iné atrakcie pre zábavu : divadielka, kúzelník, šašo, hľadanie veľkonočného zajačika, fašiangový karneval, Halloween, skákací hrad

– každodenná možná komunikácia a priateľská atmosféra

profesionálne fotenie detí 

-môžete sledovať činnosti, hry  a vzdelávanie detí počas dňa v uzavretej skupine na Facebooku

fotky detí  v priebehu dňa dostupné v uzavretej skupine

- pri adaptácii možnosť zaslania  fotiek Vašeho dieťatka v priebehu dňa, aby ste videli, ako sa mu darí prvé dni

oslavy narodenín a menín detí počas dňa v Jahôdke

V školskom roku 2018 / 2019 a 2019/ 2020 ponúkame našim klientom výučbu anglického jazyka, oboznámenie sa s jógou, výtvarný krúžok a kurzy tanca s hudobno - pohybovou výchovou, zároveň absolvujeme kurz "Pesnička", zameriavajúci sa hravou formou na rozvíjanie:

Hudobných schopností:

- rytmické a metrické cítenie, intonácia, inštrumentálna improvizácia

Pohybovo-motorických zručností:

- hry s loptou, navliekanie korálok, voľný tanec, pohybové stvárnenie textu, skoky, plazenie, masážna cesta...

Kreatívnych schopností:

- využívanie vlastnoručne vyrobených Montessori pomôcok, kreatívnych didaktických pomôcok.

 

     Dbáme na to, aby naši najmenší "Jahôdka" klienti boli zdraví, šťastní, zdravo sebavedomí a PRETO:

* sa s nimi čo najskôr skamarátime

* tvoríme, hráme sa, spievame, recitujeme, tancujeme, cvičíme, veľa sa rozprávame, maľujeme, kreslíme, pečieme spolu koláče a veľa iného

* ak sa nám ráno nechce ísť do škôlky, urobíme všetko pre to, aby deň bol krajší a veselší

* maximálne prijímame názory, pocity detí a rodičov

* objavujeme svet angličtiny hravou formou

* rozvíjame grafomotoriku primerane k veku (prvý kontakt s písmom, bodky, čiarky, vlnovky)

* vo výchovnom procese využívame väčšinou PRVKY Márie Montessori, nezabúdame na základné heslo štýlu "učenia" :

"Pomôž mi,aby som to urobil sám".

     Kolektív tvoria deti od 2-6rokov, ktoré sú väčšinu času spolu. Mladším deťom to umožňuje učiť sa a inšpirovať a staršie sa nenásilnou formou učia pomáhať a byť ohľaduplné. Výnimku tvoria aktivity, kedy podľa vekovej skupiny je nutné deťom zadať úlohu podľa určitého veku. Využívame množstvo pomôcok, snažíme sa deťom zjednodušiť "cestu" k nezávislosti od dospelých pri používaní toalety, pri prezliekaní sa, v každodenných zručnostiach a činnostiach.

* inšpirujeme sa taktiež výchovou psychologičky J.Prekopovej "Terapia pevným objatím", výchova láskou

* používame hudobné nástroje, komponujeme, rozvíjame rytmus

* všetky činnosti prelúskame formou zážitkového učenia

* každý mesiac máme rozdelený do tématických celkov

* na prechádzky a do záhradky chodíme vždy, keď nám to počasie dovolí.

Riadime sa mottom: "neexistuje zlé počasie, máme len nevhodné oblečenie".

* v zime posilňujeme svoju imunitu návštevou infrasauny, a to v mesiacoch november-marec 1-2x do týždňa

* na jar sadíme

* v lete sa kúpeme v bazéne

* na jeseň púšťame na poli šarkanov

* každý štvrťrok nás navštívi teta kaderníčka (po dohode aj častejšie)

* máme možnosti výberu bezmliečnej a bezlepkovej stravy


Našim veľkým klientom - RODIČOM doporučujeme:

* dodržať slovo, ktoré ste dali dieťatku pri odchode z Jahôdky

* informovať s časovou rezervou pani učiteľku, kedy si vyzdvihnete svoje dieťatko

(aby sme jej vedeli ukázať na hodinkách, keď tá ručička bude takto, príde mamička,...)


Riadime sa heslom: "Kde je vôľa, tam je cesta".

... prekvapenie pre rodiča a dieťatko: "čerešničku na torte"

... zorganizujeme Vám nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu (priestory, výzdoba, darček)

 

Už teraz sa na Vás tešíme...

                                                                                        Vaša Jahôdka

 

                  

                                            

                                                 Vaša Jahôdka

Cenník

NÁŠ CENNÍK :

 

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ:

 

Platba mesačne: 310 €/mes. + strava 3 €/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ - 3xdo týždňa, ( MOMENTÁLNE neposkytujeme)

(platí v prípade nenaplnenej kapacity, s vopred URČENÝMI DŇAMI),

Platba mesačne: 199 €/mes. + strava 3 €/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

LETNÉ TÁBORY: (v mesiacoch júl-august 7,00-16,00hod.)

Platba denne: 20 €/deň + strava 3€/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

POKYNY K PLATBÁM

Platby prijímame do 5-teho dňa v mesiaci.

 

V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby sa školné nevracia,

ani sa počas zatvorenej prevádzky nekráti!

 

Vo výnimočných prípadoch (COVID-19), v prípade nariadenia o uzatvorení prevádzky na celý mesiac, sa bude účtovať udržiavací poplatok 150.

 

Nezabudnite, že platbou si zabezpečujete a udržujete miesto v materskej škole.

Zariadenie má podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 306/2008 Z. z., z 23. júla 2008 o materskej škole, Zmena: 308/2009 Z. z.,§ 2 odsek 6 povinnosť :

Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy.

Jahôdka si vyhradzuje právo pri počte 3 detí zatvoriť prevádzku, čo je 75 %ná chorobnosť (školské prázdniny, epidémia).