2% z daní

  • Vytlačiť

2 dane

ZA ROK 2021 SA O 2% Z DANÍ NEUCHÁDZAME!!!!!

BUDEME O NE ŽIADAŤ A REGISTROVAŤ SA OPAŤ V BUDÚCOM ROKU. ĎAKUJEME ...

 

 

 

Milí rodičia a priatelia našej Jahôdky.

     Súkromná materská škola Jahôdka, o.z. si Vás touto cestou dovoľuje požiadať o podporu formou poukázania 2% z Vašich daní za rok 2019. Aj vďaka Vašim 2% sme schopní prispieť nielen ku skvalitneniu prostredia škôlky, ale aj k podpore vzdelávania a voľnočasových aktivít našich detí.
     Aj Vy môžete prispieť k tomu, aby vzdelávanie, výchovu a pobyt u nás posunieme na ešte vyššiu úroveň. Vždy je čo riešiť, vždy môžeme pomôcť skvalitniť prostredie a aj výchovu Vašich detí.

     O finančnom čerpaní môžete rozhodnúť aj vy. Uvítame podnety, inšpirácie ale aj aktívnu pomoc aj zo strany Vás – rodičov.

ako darovat

 

Obchodné meno (Názov): Súkromná materská škola Jahôdka, o.z.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51773392
Sídlo: Senecká 61, 900 24 Veľký Biel

                                                                  

V mene OZ ĎAKUJEME všetkým Vám, ktorí ste doteraz prispeli svojim percentom dane a pevne veríme, že sa Váš okruh ešte rozšíri! VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nájdete TU.

Poznámka:

Je možnosť darovať 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a obdržali ste o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.