Otváracie hodiny a kedy prázdninujeme

Naše prázdniny v školskom roku 2022/ 2023 :

 

17.7.2023 - 6.8.2023        LETNÉ PRÁZDNINY

 

NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK:

Naše prázdniny v školskom roku 2023/ 2024 :

30.10.2023 – 31.10.2023 JESENNÉ PRÁZDNINY

25.12.2023 – 7.1.2024       VIANOČNÉ PRÁZDNINY

7.3.2024 – 10.3.2024      JARNÉ PRÁZDNINY

29.3.2024 - 2.4.2024        VEĽKÁ NOC

22.7.2024 - 11.8.2024        LETNÉ PRÁZDNINY

                   30..8.2024        LETNÉ PRÁZDNINY

23.12.2024 – 7.1.2025       VIANOČNÉ PRÁZDNINY