Ako si žijeme...

  

DENNÝ REŽIM "Jahôdka"

Všetky uvedené časy a aktivity sú orientačné, vieme si ich počas dňa "načasovať" tak,

aby sme boli všetci spokojní.

7:00 – 9:00hod.

Príchod a privítanie detí

Hry podľa výberu detí, hry v skupinkách

Zdravotné cvičenie

9:00– 9:30hod.

Osobná hygiena

DESIATA-RAŇAJKY

 9:30 – 11:30hod.

Aktivity plánované podľa našich osnov a tém

(pokiaľ nám počasie a ich obsah prajú, smerujeme ich  na von)

DESIATA- OVOCIE

Hygiena

Prezliekanie

Pobyt vonku

11:30 – 12:00hod.

Osobná hygiena

OBED

12:10 – 15:00hod.

Odpočinok

15:00 – 15:30hod.

Osobná hygiena

OLOVRANT

15:30 – 16:30hod.

Kruhové hry

Hry podľa výberu detí

Kreslenie

V prípade pekného počasia pobyt vonku

Odchod detí domov