Ako si žijeme...

  

DENNÝ REŽIM "Jahôdka"

Všetky uvedené časy a aktivity sú orientačné, vieme si ich počas dňa "načasovať" tak,

aby sme boli všetci spokojní.

7:00 – 9:00hod.

Príchod a privítanie detí

Hry podľa výberu detí, hry v skupinkách

Ranný kruh

Zdravotné cvičenie

9:00– 9:30hod.

Osobná hygiena

DESIATA-RAŇAJKY

 9:30 – 11:30hod.

Aktivity plánované podľa našich osnov a tém

(pokiaľ nám počasie praje, smerujeme ich na von)

DESIATA- OVOCIE

Hygiena

Prezliekanie

POBYT VONKU

11:30 – 12:00hod.

Osobná hygiena

OBED

12:00 – 14:30hod.

Odpočinok

14:30 – 15:00hod.

Osobná hygiena

OLOVRANT

15:00 – 16:30hod.

Kruhové hry

Hry podľa výberu detí

Kreslenie

V prípade pekného počasia POBYT VONKU

Odchod detí domov