Súkromná materská škola Jahôdka oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy

na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať v mesiaci máj od 1.5.-31.5.2024.

 

PODANIE ŽIADOSTI

V zmysle § 59, § 59a , § 59b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej školy Jahôdka na školský rok 2024/2025 nasledovne:

Zákonný zástupca môže podať Žiadosť:

- do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy

- poštou, kuriérom, elektronická schránka materskej školy

- OSOBNE, v dňoch:

13.5. - 17.5.2024, v čase 14,00 - 16,00 hod.,

20.5. -  24.5.2024, v čase 8,00 - 11,00 hod.

Termín a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. 

INFORMÁCIE K ZÁPISU 2024/ 2025

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke

materskej školy, alebo pedagogickému zamestnancovi, a to od 1.5.-31.5.2024.

Prihláška do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, potvrdená lekárom pre deti a dorast. 


POMIENKY PRIJÍMANIA

- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,

pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

T.j., pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

PREVZATIE ROZHODNUTIA

 Prihlášku do materskej školy si môžete prevziať:

  • OSOBNE na Marhuľovej ulici 4, Senec
  • (po telefonickom dohovore vopred - 0902 879 883 ponúkame  možnosť obhliadky v našej škôlke)
  • alebo stiahnuť TU

KRITÉRIA PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

Pri vyššom počte ako je možné prijať, postup pri prijímaní je nasledovný:

  1. Prednostne sa príjímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ( 5 rokov)
  2. Postupne 4 a 3- ročné deti
  3. Do materskej školy sa môžu prijímať aj dvojročné deti, ale len v prípade, ak nám to dovolí kapacita.

PREVZATIE ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do Súkromnej materskej školy Jahôdka si môžete prevziať

od 15.6.2023, prípadne po vyzvaní.

V prípade, že rodič zatají zdravotný stav dieťaťa, neinformuje materskú školu o špecifických

potrebách dieťaťa, alebo o jeho nespôsobilosti spoločenského správania sa, môže riaditeľka materskej školy

rozhodnúť o jeho vylúčení.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,

v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov .

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie

sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  TU

Otváracie hodiny a kedy prázdninujeme

Naše prázdniny v školskom roku 2023/ 2024 :

25.12.2023 – 7.1.2024       VIANOČNÉ PRÁZDNINY

29.3.2024 - 2.4.2024        VEĽKÁ NOC

22.7.2024 - 11.8.2024        LETNÉ PRÁZDNINY

                   30..8.2024        LETNÉ PRÁZDNINY

23.12.2024 – 7.1.2025       VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Kontakty

 

 

  SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA JAHôDKA

      Marhuľová 4, 903 01  Senec

                                IČO: 51773392

 Kontaktná osoba: Silvia Vraník Vereská, riaditeľka

    0902 879 883

 

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

              

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                      

 

Čo ponúkame

                                   NOVINKA !!!

Výučba celosvetovo uznávanej metódy výučby angličtiny

HELEN DORON

 

 

 

Naše plus...

– individuálny, zhovievavý prístup ku každému dieťaťu – nízky počet  detí (20), rozdelených pri aktivite podľa vekovej  kategórie na 2 pani učiteľky v doobedňajších a poobedňajších hodinách

–  adaptačný program na mieru podľa potreby dieťaťa

– malý počet detí v triede, čím sa minimalizuje chorobnosť detí a dosiahneme individuálny prístup

– ústretový prístup tímu učiteliek a riaditeľky

– bohatý program pre zábavu a vzdelávanie detí (joga, gymnastika, tanec, pohybové aktivity, hravá angličtina - HELEN DORON, logopedické cvičenia, učenie básničiek a riekaniek, hranie divadielka, výtvarná činnosť, Montessori výuka, veľa konštruktívnych, tvorivých, tematických hier, bezpečný pobyt na našom detskom ihrisku, pieskovisko.

– zdravé stravovanie pre zdravie detí  –  od 1.9.2022 sme zaradení do projektu ŠKOLSKÉ OVOCIE a ŠKOLSKÉ MLIEKO. K dispozícii máme denne ovocie, ovocné šťavy a prísun mlieka, jogurtov, mliečnych výrobkov.

Najmladšie deti samozrejme dokrmujeme.

krásne nové priestory: veľká herňa s podlahovým kúrením, jedáleň s výdajňou stravy, detské WC, priestranná šatňa, dvor s atrakciami,

- prevádzka schválená Regionálnym Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave

–  ORGANIZUJEME besiedky, škôlkárske akcie pre deti aj pre rodičov: príchod Mikuláša, karneval, MDD, Deň matiek – kde deti predvedú vystúpenia a všetko čo ich baví, Deň otcov, výlet

–iné atrakcie pre zábavu : divadielka, kúzelník, šašo, hľadanie veľkonočného zajačika, fašiangový karneval, Halloween, skákací hrad

– každodenná možná komunikácia a priateľská atmosféra

profesionálne fotenie detí 

-môžete sledovať činnosti, hry  a vzdelávanie detí počas dňa v uzavretej skupine na Facebooku

- pri adaptácii možnosť zaslania  fotiek Vašeho dieťatka v priebehu dňa, aby ste videli, ako sa mu darí prvé dni

oslavy narodenín a menín detí počas dňa v Jahôdke

 

     Dbáme na to, aby naši najmenší "Jahôdka" klienti boli zdraví, šťastní, zdravo sebavedomí a PRETO:

* sa s nimi čo najskôr skamarátime

* tvoríme, hráme sa, spievame, recitujeme, tancujeme, cvičíme, veľa sa rozprávame, maľujeme, kreslíme, pečieme spolu koláče a veľa iného

* ak sa nám ráno nechce ísť do škôlky, urobíme všetko pre to, aby deň bol krajší a veselší

* maximálne prijímame názory, pocity detí a rodičov

* objavujeme svet angličtiny hravou formou

* rozvíjame grafomotoriku primerane k veku (prvý kontakt s písmom, bodky, čiarky, vlnovky)

* vo výchovnom procese využívame väčšinou PRVKY Márie Montessori, nezabúdame na základné heslo štýlu "učenia" :

"Pomôž mi,aby som to urobil sám".

     Kolektív tvoria deti od 2,5-6rokov, ktoré sú väčšinu času spolu. Mladším deťom to umožňuje učiť sa a inšpirovať a staršie sa nenásilnou formou učia pomáhať a byť ohľaduplné. Výnimku tvoria aktivity, kedy podľa vekovej skupiny je nutné deťom zadať úlohu podľa určitého veku. Využívame množstvo pomôcok, snažíme sa deťom zjednodušiť "cestu" k nezávislosti od dospelých pri používaní toalety, pri prezliekaní sa, v každodenných zručnostiach a činnostiach.

* inšpirujeme sa taktiež výchovou psychologičky J.Prekopovej "Terapia pevným objatím", výchova láskou

* používame hudobné nástroje, komponujeme, rozvíjame rytmus

* všetky činnosti prelúskame formou zážitkového učenia

* každý mesiac máme rozdelený do tématických celkov

* na prechádzky a do záhradky chodíme vždy, keď nám to počasie dovolí.

Riadime sa mottom: "neexistuje zlé počasie, máme len nevhodné oblečenie".

* v zime posilňujeme svoju imunitu návštevou infrasauny, a to v mesiacoch november-marec 1-2x do týždňa

* na jar sadíme

* v lete sa kúpeme v bazéne

* na jeseň púšťame na poli šarkanov

* máme možnosti výberu bezmliečnej a bezlepkovej stravy


Našim veľkým klientom - RODIČOM doporučujeme:

* dodržať slovo, ktoré ste dali dieťatku pri odchode z Jahôdky

* informovať s časovou rezervou pani učiteľku, kedy si vyzdvihnete svoje dieťatko

(aby sme jej vedeli ukázať na hodinkách, keď tá ručička bude takto, príde mamička,...)


Riadime sa heslom: "Kde je vôľa, tam je cesta".

... prekvapenie pre rodiča a dieťatko: "čerešničku na torte"

... zorganizujeme Vám nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu (priestory, výzdoba, darček)

 

Už teraz sa na Vás tešíme na každého z Vás...

                                                                                        Vaša Jahôdka

 

                  

                                            

                                                 Vaša Jahôdka

Cenník

NÁŠ CENNÍK :

 

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Platba mesačne: 350 €/mes. + strava 3,50 €/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

 

POKYNY K PlATBÁM:

Mesačný poplatok za celodenný pobyt, rodič (zákonný zástupca) dieťaťa uhrádza najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci.

 

(platí pri zápise na nový školský rok):

Podpisom Dohody o predprimárnom vzdelávaní dieťaťa a Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ Jahôdka sa rodič zaväzuje uhradiť zabezpečovací poplatok 150€ na účet o.z., SK36 0900 0000 0051 7470 1811 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Táto čiastka pokiaľ dieťa nastúpi mu bude odrátaná z prvého mesačného školného.

V opačnom prípade, ak rodič nenahlási zmenu do 30 dní od nástupu, čiastka sa nevracia.


V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby sa školné nevracia,

ani sa počas zatvorenej prevádzky nekráti!

 

Vo výnimočných prípadoch (COVID-19), v prípade nariadenia o uzatvorení prevádzky na celý mesiac, sa bude účtovať udržiavací poplatok 150.

 

Nezabudnite, že platbou si zabezpečujete a udržujete miesto v materskej škole.

Zariadenie má podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 306/2008 Z. z., z 23. júla 2008 o materskej škole, Zmena: 308/2009 Z. z.,§ 2 odsek 6 povinnosť :

Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy.

Jahôdka si vyhradzuje právo pri počte 5 detí zatvoriť prevádzku, čo je 75 %ná chorobnosť (školské prázdniny, epidémia).